Guidéiert Tour vun der Ausstellung

FLUX Feelings

| Cercle 09/06/2018 | 15:00-16:00

 Guidéiert Tour vun der Ausstellung FLUX Feelings am Ratskeller

All Alter Gruppen. Gratis, ouni Reservatioun.
Ratskeller, rue du Curé

Crédits: Laurianne Bixhain, M, 2016 © Laurianne Bixhain


Contact

Prix

  • Entrée gratuite