Pol Greisch : “Tëscht Kaz a Kueder”

| Cercle 11/07/2017 | 18:30
Pol Greisch - Tëscht Kaaz a Kueder

Entrée gratuite.Réservation par téléphone ou bien par mail dans la limite des places disponibles.Merci de téléphoner au 4796-2732 ou d'envoyer un email: bibliotheque@vdl.luLecture en langue luxembourgeoise.

Pol Greisch

08.04.1930 Walferdingen.
Pol Greischs Leben ist eng mit dem Theater verbunden. Nach dem Gymnasium und den Cours supérieurs trat er in den Staatsdienst ein, nahm aber gleichzeitig bei Eugène Heinen Schauspielunterricht und wurde Mitglied der Theatergruppe Compagnons de la Scène/Lëtzebuerger Theater. Zusammen mit seiner Schauspielerkollegin und späteren Ehefrau Juliette François trat er erstmals anlässlich der Dicksfeier 1955 in dem Stück Den Här an d'Madame Tullepant auf, um fortan bei vielen wichtigen Luxemburger Theaterproduktionen mitzuwirken. 1973 verließ er das Lëtzebuerger Theater von Eugène Heinen und wurde Gründungsmitglied des Théâtre ouvert Luxembourg (TOL). Er stand sowohl in seinen eigenen Theaterstücken auf der Bühne als auch in deutsch- oder französischsprachigen Produktionen des TOL und des Kapuzinertheaters.
Seit den 1960er Jahren ist Pol Greisch schriftstellerisch tätig.
Neben dem Theater wandte sich Greisch der Prosa zu.
Greisch ist Mitglied des LSV und des Institut grand-ducal, Section des arts et des lettres. Er erhielt zahlreiche Literaturpreise. 1996 überreichte ihm die Actioun Lëtzebuergesch die silberne Dicks-Rodange-Lentz-Plakette für seine Verdienste um die Luxemburger Sprache. Für sein Gesamtwerk erhielt Pol Greisch 2002 den Batty Weber-Preis.
Germaine Goetzinger (Auszüge aus: http://www.autorenlexikon.lu/page/author/365/3655/DEU/index.html)
Musikalesch Ënnermolung op der Gittar: Cary Greisch.

“Tëscht Kaz a Kueder”

Tëscht Kaz a Kueder ass eng Usammlung vun eenzelne Kuerzgeschichten, déi eigentlech näischt mateneen ze dinn hunn an trotzdem op eng gewëssen Aart a Weis matenee verbonne sinn. Dëst duerch déi tëschemënschlech Relatiounen, déi net ëmmer esou verlafen, wéi sech dat d’Haaptprotagoniste virstellen. Identitéit, Frëndschaft a Léift; mol glécklech, mol verluer oder souguer verpasst; stinn am Fokus vum Pol Greisch sengem Wierk. Op deels lëschteg, deels eescht Manéier bréngt den Auteur de Lieser zum Nodenken a weist, dass d’Liewen een dach ëmmer ërem iwwerrasche kann …

…. Oder ech fatzen iwwert d’Hielemer Heed … op der Sich no Nimm, no Wierder, Gesiichter. Dacks hänke se neelech op der Lëps, op der Iris … a gläich nees verwëscht … duerch d’Päif … wéi ni dogewiescht … wéi en Trauliicht … e bleeche Päiperlek am Niwwel …    

 

 

 

 


Contact

Prix

  • Entrée gratuite