juillet ’19

Lesebühne Luxemburg

02/07/2019 | 18:30

Littérature | Théatre & cabaret

Eintritt frei. Auditorium Henri Beck (Cercle: 2, rue Genistre; 5. Stock) Reservierung per Telefon oder per Email im Rahmen der { plus de détails }

septembre ’19

Jos Kayser : “De Mann, deen ëmmer laacht”

24/09/2019 | 18:30

Littérature

Entrée ass fräi. Auditorium Henri Beck (Cercle: 2, rue Genistre; 5. Stack) Platzen sinn limitéiert, dofir ass d’Reservatioun iwwer Telefon: 4796-2732 { plus de détails }

octobre ’19

Vea Kaiser : “Rückwärtswalzer”

16/10/2019 | 18:30

Littérature

Eintritt frei. Cité Auditorium (Cercle: 2, rue Genistre; 5. Stock) Reservierung per Telefon oder per Email im Rahmen der verfügbaren { plus de détails }